Sponsring

Isotech sponsring ska

  • Innehålla tydliga motprestationer
  • Bidra till att stärka varumärket och skapa en positiv bild av Isotechs engagemang och budskap
  • Möjliggöra samarbete

Isotech undviker att sponsra

  • Politiska eller religiösa organisationer
  • Aktiviteter som skadar vår miljö
  • Föreningar/organisationer som strider med Isotechs värderingar

Vi behandlar alla sponsoransökningar två gånger per år, med besked i maj respektive december. Din ansökan ska innehålla information om förening, antal medlemmar, kontaktperson med e-mailadress och telefonnummer, önskad summa och förslag på motprestation.

Ansökningsperioder:

Ansökan senast 31 mars får besked senast 31 maj.

Ansökan senast 30 september får besked senast 31 december.

Ansökan skickas till info@isotechab.se

Tack för ditt engagemang och välkommen in med din sponsringsansökan!